Vrijednosti

Sustav moralnih vrijednosti i normi koji usmjeravaju ljudsko razmišljanje i ponašanje od izuzetne je važnosti za društvo kao cjelinu. Iz istog razloga bitno je utvrđivanje granica između poželjnih, prihvatljivih i neprihvatljivih načina ponašanja od kojih su neka propisana pravilima, a neka prepuštena samovoljnoj regulaciji sudionika i prosudbi pojedinca. Zajedničke vrijednosti koje promičemo i kojima stremi naše društvo su:

Etičnost i fair play – natječemo se pridržavajući se pravila čak i kada znamo da ne bismo bili uhvaćen da varamo, primjer smo mladima u odgoju i obrazovanju

Zdravlje – brinemo o svom zdravlju osluškujući potrebe vlastitog organizma i ne tjerajući ga preko granica izdržljivosti

Izvrsnost – uvijek se trudimo biti najbolji i ne okrivljujemo suradnike u slučaju vlastitog neuspjeha

Zabava i ugoda – baveći se svakodnevnim aktivnostima,  uvijek uživamo, pobjeđujući ili gubeći, živimo život koji nas raduje