KONTAKT I PODACI

SPORTSKI AUTO KLUB “MOSLAVINA”

Kolodvorska 2A. 44 320 Kutina

mob: ++ 385 91 5083 520

e.mail: sak.moslavina@gmail.com

IBAN: HR58 2340 0091 1107 3008 3

OIB: 64491001214

Predsjednik SAK Moslavina: Vladimir Skočić

Tajnica SAK Moslavina: Nevena Skočić